Seznam datových zdrojů

Země Kategorie Dataset Období Popis datového setu Hlavní entity/atributy
EU, svět Veřejná správa Veřejné zakázky - Evropský věstník, národní portály 2011+ Celoevropský věstník nadlimitních zakázek (řádově nad 10 mil. Kč) a menší zakázky z národních portálů jednotlivých zemí, zpracované obdobnou metodikou jako dataset českých veřejných zakázek. zakázka, zadavatel, dodavatel, cena, odvětví
CZ Veřejná správa Veřejné zakázky - Věstník 2006+ Hlavní databáze zakázek v režimu zákona (nad 2 resp. 6 mil. Kč). Spojuje data o zahájení, výsledcích či rušení zakázek. Ta jsou dále čištěna proti rejstříkům firem, párována na další zdroje (profily zadavatele, rozhodnutí ÚOHS). zakázka, zadavatel, dodavatel, cena, odvětví
CZ Veřejná správa Veřejné zakázky - Profily zadavatelů 2013+ Detailní evidence průběhu veřejných zakázek už od 500 tis. Kč. Disponuje rozsáhlejšími daty než Věstník, ovšem s nižší spolehlivostí. zakázka, zadavatel, dodavatel, cena, uchazeč, nabídka, reálné plnění, dokument
CZ Veřejná správa Rozhodnutí ÚOHS (Veřejné zakázky) 2006+ Databáze sporů ve veřejných zakázkách mapující rizika zadavatelů stejně jako vztahy mezi firmami, které si vzájemně napadají zakázky. zadavatel, stěžovatel, zakázka, výsledek
SK Veřejná správa Veřejné zakázky - Vestník 2009+ Ekvivalent českého Věstníku v SR. zakázka, zadavatel, dodavatel, cena, odvětví
CZ Veřejná správa Registr smluv 2016+ Všechny povinně zveřejňované smlouvy státní správy, samospráv a státních firem nad 50.000 Kč. Nad rámec veřejných zakázek tedy např. i prodeje, pronájmy apod. Od 1.7.2017 platí tzv. sankce neplatnosti zajišťující, že uveřejňovány budou skutečně všechny smlouvy. obě smluvní strany, datum, cena, přílohy, fulltext dokumentu
CZ Soukromé firmy Věda a výzkum 2008+ Databáze dotací na základní i aplikovaný výzkum zahrnující řešitelská konsorcia - tedy kombinace univerzit, výzkumných ústavů a firem. příjemce, projekt, partner, částka, výstup
CZ Veřejná správa Evropské dotace 2007+ Databáze projektů podpořených z EU fondů za programová období 2007-2013 a 2014-2020. Výše skutečně proplacených podpor jsou pravidelně aktualizovány. poskytovatel, příjemce, dotační program, projekt, alokováno, zaplaceno
CZ Veřejná správa Veřejné rozpočty a závěrky 2010+ Finanční výkazy státních institucí, krajů, měst a jejich příspěvkových organizací odevzdávané do systému státní pokladny (pro větší instituce ve vyšší periodicitě a detailu). rozvaha, výkaz zisku a ztráty, rozpočet včetně plnění
CZ Veřejná správa Dary politickým stranám 1996+ Finanční dary ručně vypsané z výročních zpráv politických stran. dárce (právnická / fyzická osoba), strana, výše daru, rok
CZ Veřejná správa Kandidátní listiny do voleb 1996+ Oficiální databáze volebních kandidátů s identifikovanými personálními napojeními na firmy v obchodním rejstříku. strana, osoba, typ voleb, rok
CZ Soukromé firmy Rejstřík ekonomických subjektů 1991+ Registr subjektů Českého statistického úřadu se základními údaji pro všechny právnické a fyzické osoby. název, adresa, sektor
CZ Soukromé firmy Obchodní rejstřík 1991+ Obchodní rejstřík včetně personálních a vlastnických vazeb, historických jmen, adres apod. název, adresa, statutár, vlastník
CZ Soukromé firmy Registr bankovních účtů plátců DPH 2013+ Registr všech aktuálních i historických bankovních účtů všech plátců DPH. subjekt, účet, banka, nespolehlivý plátce
CZ Soukromé firmy Insolvenční rejstřík 2008+ Databáze všech insolvenčních řízení. Eviduje veškeré dokumenty a události, změny stavů, správců apod. Strojovým zpracováním textů přihlášek pohledávek jsou získána data o jejich výši a věřiteli. dlužník, věřitel, pohledávka (zajištěná/nezajištěná výše), insolvenční správce
CZ Soukromé firmy Reality 2016+ Několikrát denně aktualizovaná databáze realitních nabídek ze dvou největších realitních portálů, obohacená o statistický model pro určování reálných cen a vytipovávání podhodnocených nemovitostí. nabídka, nemovitost, cena, cena dle statistického modelu
CZ Soukromé firmy Datové schránky 2008+ Databáze kontaktů primárně na veřejnou správu subjekt, adresa, datová schránka, kontaktní údaje
CZ Veřejná správa Obce a vojenské újezdy 2019 Vazby na číselníky krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností. název, ČSÚ kód
CZ Zdravotnictví Zdravotnické služby květen 2019 Databáze zdravotnických zařízení a poskytovaných zdravotnických služeb. název, adresa, kontakt, druh zařízení, poskytovatel, sídlo poskytovatele, druh péče
CZ Demografie Vývoj rozložení obyvatelstva v obcích a ORP 2006 - 2018 Rozložení populace mezi jedntolivými kategoriemi. průmerný věk, věkový histogram, muži/ženy
CZ Demografi Vývoj demografie v obcích a ORP 2002 - 2018 Pohyb obyvatelstva, změny v populaci. porodnost, úmrtnost, rozchodovost, potraty, sňatky, migrace
CZ Vzdělávání Mateřské školy 2015 Základní statistky o mateřských školách v obcích. počet jednotek, počet tříd, počet dětí, počet učitelů
CZ Katastr Adresní místa 2019 Adresní místa v obcích. obec, adresa, souřadnice
CZ Mobilita Veřejná doprava 2019 Dojezdové vzdálenosti z obcí do bodů zájmů. vzdálenost, čas, počet spojů
CZ Životní prostředí Záplavové oblasti - Polygony jednotlivých záplavových oblastí a jejich kategorie ohrožení. Průnik záplavových oblastí s obcemi. polygon, kategorie ohrožení, obce
CZ Životní prostředí Přírodní rezervace 2019 Národní parky a CHKO. Jejich polygony a průniky s obcemi. polygon, název, obce
CZ Kriminalita Mapa kriminality 2013+ Četnost různých kriminálních činů za měsíc v oblastech spadající pod jednotlivé policejní stanice. polygon, název stanice, kód kriminálního činu, četnost
CZ Infrastruktura Mobilní sítě 2019 Mapa pokrytí mobilními sítěmi za jednotlivé operátory (často aktualizováno). pásmo, operátor, síla pokrytí
CZ Životní prostředí Znečištění 2013-2017 Mapa koncentrace znečišťujících látek. Oblasti, kde byl překročen imisní daný limit. polygon, koncentrace, látka, imisní limit
CZ Body zájmu Restaurace 2019 Restaurace v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Hospody 2019 Hospody v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Bary 2019 Bary v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Parky 2019 Parky v ČR souřadnice, popis,
CZ Body zájmu Bankomaty 2019 Bankomaty v ČR souřadnice, popis, kontakt
CZ Body zájmu Banky 2019 Banky v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Divadla 2019 Divadla v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Muzea 2019 Muzea v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Čerpací stanice 2019 Čerpací stanice v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Supermarkety, smíšené zboží 2019 Supermarkety, smíšené zboží v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Pošty 2019 Pošty v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Hotely 2019 Hotely v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Ubytovny 2019 Ubytovny v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Motely 2019 Motely v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Penziony 2019 Penziony v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Knihovny 2019 Knihovny v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Zastávky autobusu 2019 Zastávky autobusu v ČR souřadnice, linky
CZ Body zájmu Zastávky trolejbusu 2019 Zastávky trolejbusu v ČR souřadnice, linky
CZ Body zájmu Zastávky tramvaje 2019 Zastávky tramvaje v ČR souřadnice, linky
CZ Body zájmu Vlakové stanice 2019 Vlakové stanice v ČR souřadnice, linky
CZ Body zájmu Stanice metra 2019 Stanice metra v ČR souřadnice, linky
CZ Body zájmu Cukrárny 2019 Cukrárny v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt
CZ Body zájmu Kavárny 2019 Kavárny v ČR souřadnice, popis, otevírací doba, kontakt