Žádná firma ani úřad v ČR nesmí platit firmám v majetku ruských oligarchů. Nadlimitní veřejné zakázky a dotace navíc nesmějí získat žádné firmy ovládané z Ruska. Porušení těchto povinností může v krajním případě být trestáno i odnětím svobody. Jak ale poznat, komu neplatit? Pro jednoduché prověření spouštíme nástroj sankce.datlab.eu . Analytici v Datlabu ho vybudovali i díky datům ze společnosti CRIF.

Pátý balíček sankcí přidělal významně vrásky tisícům úřadů a firem, přinejmenším těm, které se o něm dozvěděly. Dnes vydané stanovisko expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj jej překládá do českého prostředí - nepřináší však významná překvapení. Skutečně platí plošný zákaz plateb sankcionovaným osobám, i když jejich okruh je vymezený jen obecně.

Jak aplikovat sankce a neparalyzovat se?

Není důvod k panice. Firem s doloženými vazbami na sankcionované osoby jsou u nás pouze desítky.  Firem s vazbami na Rusko sice je podstatně více, mezi dodavateli veřejných zakázek a příjemci dotací  jich ale také není mnoho. Nicméně riziko styku se sankcionovanou firmou existuje, a nejde před ním strčit hlavu do písku. Ať už z důvodu možných právních důsledků, tak z důvodu morálního - o důvodech zavádění sankcí asi nemá dnes smysl se rozepisovat.

Proto jsme se po debatě s několika ministerstvy a nečekaném úspěchu našeho provizorního sankčního seznamu rozhodli spustit sankce.datlab.eu . Jednoduchý nástroj typu "vlož ičo, řekneme ti, jestli je ok". Nástroj v nové metodice doporučuje používat i Ministerstvo pro místní rozvoj - přinejmenším do doby, než bude k dispozici obdobný nástroj z dílny státu. Nějaký čas tak web nejspíše bude nejspolehlivějším dostupným nástrojem (např. oproti evidenci skutečných majitelů), a může tak být cestou jak věnovat prověřování firem přiměřenou péči, a nezahltit úřad.

Data nejsou bezchybná, jsou nejlepší dostupná

Dokonale prověřit vlastnickou strukturu firmy často nelze. Přiblížit se k tomu mohou specializované úřady jako FAÚ či NCOZ. Ty však mohou řešit maximálně nižší stovky firem, rozhodně ne celou ČR. Náš nástroj ale celou ČR pokrývá, neumíme však tím pádem zaručit naprostou přesnost.  Nepřesnost je zkrátka cenou za to, že nástroj je dostupný rychle a plošně. Zadavateli jsme schopni s vysokou spolehlivostí dodat informaci "tato firma je ok", v případě nalezení rizikové firmy však pouze zvedáme varovný vykřičník, neříkáme že sankce se musí nutně aplikovat. V tomto malém procentu případů tedy stále je na dotyčném, aby vyhodnotil další postup (například v souladu se stanoviskem MMR).

Nástroj bude aktualizován o nové sankční balíčky, informace o firmách doplňovány - o novinky z rejstříků, ale také případná stanoviska firem. Pokud tedy například firma Strabag zpochybní stávající zápis o riziku, dodané podklady zveřejníme. V případě že získáme závazné stanovisko (například od FAÚ), riziko pochopitelně vyškrtneme.

Nabídne obdobnou službu stát?

Nástroj dáváme k dispozici zdarma jako nezisková organizace Datlab institut. S Ministerstvem pro místní rozvoj vedeme jednání o jeho potenciálním převodu na stát. Jako soukromý subjekt jsme při přípravě obdobných výstupů sice o poznání agilnější, dlouhodobě je však vhodné a udržitelné, aby podobnou službu realizovala a garantovala sama státní správa. Bude-li nástroj překonán, budeme jen rádi.

Důležitým právním milníkem je říjen 2022, do kterého je nutno rozvázat všechny stávající smlouvy s osobami podléhajícími sankcím. Náš nástroj tu může být užitečným a hlavně včasným impulzem, aby se do té doby včas vypořádala otázka s kým se skutečně mají smlouvy rozvázat, a předešlo se soudním sporům.