Společnost Strabag protestuje proti zápisu na našem webu sankce.datlab.eu. Podle nás však musí nejprve doložit, že peníze ze zakázek nepůjdou sankcionovanému Olegu Děripaskovi. Na web jsme dali informaci, že firma záznam zpochybnila a její stanovisko k celé věci. "Zelenou fajfku" sem umístíme až po doručení závazného stanoviska Finančně analytického úřadu.

V pátek se na nás obrátil právní zástupce koncernu Strabag s výzvou k okamžitému odstranění informace o napojení firmy na Olega Děripasku z našeho webu sankce.datlab.eu, který doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj používat k prověřování firem. Rozhodli jsme se provést jen částečnou úpravu. Sankce se totiž na firmu nadále mohou vztahovat, nehledě na výmaz oligarchy z evidence skutečných majitelů. Ten sám o sobě nezaručuje, že peníze do Ruska nepotečou. Zápis do evidence totiž neprochází kontrolou, která by zaručila jeho přesnost a aktuálnost. Nadto může sankcionovaná osoba nadále držet menší podíl, který se do evidence nezapisuje - ale přesto má být cílem sankcí.

Proč jsme odmítli firmě zcela vyhovět a vystavujeme se riziku žaloby? Na webu sankce.datlab.eu se snažíme objektivně informovat úřady i veřejnost o riziku sankcí. Zamlčení rizika by tak šlo proti povaze služby, do jisté míry by ji kompromitovalo. Na druhou stranu vidíme v postupu společnosti Strabag smysl. Odstřižení firmy od oligarchy považujeme za lepší variantu pro občany ČR než úplné vyloučení firmy z veřejných zakázek v duchu evropského nařízení. Věříme proto, že firma dojde na konec očistného procesu - tedy prokáže nade vší pochybnost, že proces odstřižení proběhl. Jen tak dá jistotu svým klientům (nejen) z veřejného sektoru, že jí mohou nadále proplácet faktury bez rizika právních následků. Je to v zájmu všech, a především v zájmu samotného Strabagu.

Co je služba sankce.datlab.eu a proč ji provozujeme se dočtete v tomto článku.