Rakouský stát nakoupil miliony roušek, přeprodává je městům i školám. U nás to nejde, máme špatný zákon.

Školy, školky, domovy důchodců, městské úřady, krajské nemocnice ... postarejte se o sebe. Takový je přístup našeho státu. Mohl by udělat přitom velkou rámcovou smlouvu a zprostředkovat nákupy ostatním. V rakouském e-shopu si každý úřad jednoduše nakoupí, co potřebuje (chce-li), aniž by musel provádět výběrové řízení. Za rozumnou cenu a hlavně jednoduše. Při aktuální krizi jsou k dispozici roušky, dezinfekce, ochranné obleky. Úplně běžně se tak ale nakupují i auta, papír nebo softwarové licence. Nutit každý úřad do vlastních výběrových řízení je totiž nesmyslné plýtvání veřejnými penězi.

Proč to u nás nejde?

Protože jsme si cestu zavřeli v zákoně o veřejných zakázkách. Ten v paragrafu 9 říká, že centrální zadavatel musí dopředu uzavřít smlouvu se všemi odběrateli. To je dost nepraktické, chcete-li například nabídnout zboží všem městům v ČR. Kdyby se toto pravidlo škrtnulo, otevírá se cesta skutečně centrálním nákupům. Lze to udělat, třeba při nejbližší novelizaci zákona (jedna, poněkud problematická, míří do sněmovny tuto středu).

Údajně pravidlo vychází z evropské směrnice. To není pravda. Přímo nám to potvrdila Evropská komise, když jsme pro ni psali zprávu o problematice centrálního zadávání. Ostatně, pokud by to pravda byla, pak by už dávno měli problémy v Rakousku, Itálii, Portugalsku nebo Finsku, kde centrální nákupy fungují velmi pružně. Tak proč ne u nás?