V loňském roce české úřady investovaly naprosto rekordním tempem. Veřejných zakázek v režimu zákona zadaly za 471 miliard Kč, tedy téměř o polovinu více než v roce 2017. Jedná se tak o historický rekord. Čísla připravila společnost Datlab ve spolupráci s NKÚ, který je využívá ve své výroční zprávě za rok 2018.

V jednom roce se se sešla řada velkých infrastrukturních projektů - mýtný systém, rozšíření brněnského nádraží, ale i další série investic do dálnic a železnic. Vedle toho se ve velkém začaly soutěžit dlouholeté dopravní koncese - například v Moravskoslezském kraji. Konečně státní společnost ČEPRO loni vysoutěžila několik mamutích nákupů pohonných hmot.

Největší zadavatelé podle objemu zadných zakázek v Kč v roce 2018

A jaké firmy si “sáhnou” na největší objem peněz? Žebříčku dominují stavaři - první EUROVIA CS získala 18,5 miliard Kč, v první pětce pak najdeme ještě firmy Metrostav a Skanska. Mezi ně se vklínil dodavatel mýta CzechToll a Pražské služby, zajišťující správu silnic a svoz odpadu.

Největší dodavatelé podle objemu dodaných zakázek v Kč v roce 2018x

Masivní nárůst investic však není dán jen několika velkými projekty, ale obecně vyšším utrácením napříč velkými i malými úřady. K tomu napomáhá dobrá ekonomická situace, stejně jako dotační tituly EU, které se rozběhly plným tempem.

Vývoje objemu zadaných zakázek (v Kč) v ČR v letech 2007 - 2018

Na přesných číslech nicméně nepanuje úplná shoda - NKÚ poukazuje na nízkou kvalitu dat zpracovávaných Ministerstvem pro místní rozvoj a označuje čísla Datlabu za robustnější. Chyby v datech Ministerstva (Otevřená data IS VZ) pak dle úřadu vedou k problémům při dohledu nad veřejnými zakázkami. Čísla obou zdrojů se nicméně shodují na bezprecedentním nárůstu, rozdíl mezi nimi je dlouhodobě “jen” v řádu nižších desítek miliard.

Zdroje: