Střetu zájmů nicméně je nutno předcházet - spouštíme pro to užitečný nástroj.

Dnes spouštíme nejrozsáhlejší databázi dárců politickým stranám. Na webu PolitickeFinance.cz najdete vše od historických podporovatelů ODS či ČSSD až po finance stovky menších stran typu "Šance pro Duchcov" či hnutí "Ostravak". Službu jsme připravili spolu s Rekonstrukcí státu s cílem přispět k průhlednějšímu financování politiky.

Darovat peníze politikům není zločin, spíše naopak. Bez soukromých podporovatelů bychom tu nejspíš měli rigidní scénu stále stejných stran, závislých na státních dotacích. Soukromé peníze podporují dynamickou politickou soutěž, zejména pocházejí-li z množství různých zdrojů, což podporuje i legislativa (excesy typu roku 2012, kdy Andrej Babiš nalil do jedné stany 29,5 mil Kč. už dnes jsou zakázané).

Střet zájmů

Odvrácenou stranou mince je samozřejmě riziko střetu zájmů. V očích veřejnosti se osoba dárce často stává "sprostým podezřelým", který za své peníze jistě něco chce. Zda je toto podezření oprávněné, to má veřejnost již málokdy možnost posoudit. Transparentnost, kterou zde ordinujeme, se ale postupně může stát docela docela dobrým lékem. Když je jasné, kdo komu a kolik, pak se střetu zájmů předchází snáz - a snáz se buduje i důvěra.

Nový web zvýrazňuje dárce, kteří se ucházejí o veřejné peníze - zakázky či dotace. To jsou tradičně rizikové případy, kdy skutečně může (či mohlo) dojít k nekalému jednání. Ani zde ale není cílem dárce nějak hanobit - jen připomenout, že je zcela legitimní se ptát: Jak byl zabezpečen proces zadání zakázky či poskytnutí dotace proti možnému střetu zájmů?

Když se zadavateli procházíme výsledky naší Kontroly rizik, vidíme často desítky vcelku náhodných napojení mezi politikou a byznysem. Ty ale mohou vrhat velmi špatné světlo na konkrétní zakázky. Vezměme zcela náhodný příklad - na PolitickéFinance.cz lze najít firmu MEDETRON s.r.o. která v roce 2018 darovala částku 200.000 hnutí ANO, zároveň téhož roku dostala zakázku od nemocnice spravované Středočeským krajem (ovládaným právě ANO).

Možná došlo ke korupčnímu jednání, možná se jedná o náhodu. Jisté je, že v takové situaci by zadavatel sám měl riziko střetu zájmů proaktivně řešit - před uzavřením smlouvy s podporovatelem ANO se dvojnásob ujistit, že v celém procesu přípravy zakázky nedošlo ke střetu zájmů. O tomto ujištění je potřeba informovat management i veřejnost. Nejde jen o zákonnost postupu, ale i o reputaci úřadu, stejně jako dotčené politické strany.

Věříme, že k předcházení a včasnému řešení právě takových rizik budou PolitickeFinance.cz sloužit.