Nový portál PolitickeFinance.cz živě prezentuje data o financování 157 stran a hnutí. Média, úřady i veřejnost díky němu mohou lépe pracovat se střetem zájmů.

Přer pěti lety jsme s Rekonstrukcí státu pomohli prosadit zákony pro průhlednější financování politiky. Byl to ale spíš začátek příběhu, než jeho rozuzlení. Od té doby se strany, nový dozorový úřad i voliči učí hrát podle nových pravidel. Od transparentních účtů po volební limity máme velmi moderní legislativu, nadstandardní i na evropské poměry. Politické strany o sobě zveřejňují bezprecendentní množství dat, která však byla do včerejška pro laickou veřejnost jen obtížně dostupná. To mají změnit PolitickeFinance.cz.

Na webu najdete úplné přehledy dárců od roku 1995 do součanosti, detailní rozpady příjmů a výdajů, finanční zdraví. A co z webu vyčtete?

  • Zhruba 200 firem ročně podporuje politiku a zároveň dostává veřejné zakázky či dotace. Nemějme je však hned za kriminálníky.
  • ANO už dávno není stranou vydržovanou soukromými penězi Andreje Babiše, naopak přes 90 % jeho příjmů tvoří státní dotace.
  • ODS opět s velkým přehledem kraluje jako největší příjemce soukromých darů
  • Největším dárcem posledních 5 let je Ivo Valenta, který podpořil 6 různých stran částkou 67 milionů. Po zavedení stropu na dary však jeho význam slábne
  • Na největšího dárce roku 2020 se s částkou 12,5 milionu vyšvihl Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, letos rozdá středopravým stranám tutéž částku, pokud udrží utvořené koalice.
  • Úplná databáze 69 176 firem a osob, které v ČR podpořily politku.

..a mnoho dalšího zjistíte sami na PolitickeFinance.cz .

P.S. Zápasili jsme s nelogickou legislativou, která příjmy a výdaje stran člení do někdy poněkud podivných škatulek. Ty jsme trochu pospojovali a zjednodušili (a navázali na starší verze téhož). V jednom případě položky Zápůjčky a úvěry jsme se museli od zákona v zájmu čitelnosti úplně odchýlit - protože její klasicikace mezi příjmy odporuje základní účetní logice (v tomto jednom případě tedy prezentujeme data odlišná od výročních zpráv).