Žebříček zadavatelů Zindex.cz letos dostává novou dimenzi - ptáme se firem, zda úřady při zadávání veřejných zakázek pracují férově a profesionálně.

Už 10 let děláme projekt Zindex.cz s cílem vyhodnotit, jaké úřady dělají veřejné zakázky nejlépe. Ocenění "Neplejtvák" má podpořit schopné a férové zadavatele. Ostatním úřadům nastavujeme zrcadlo - ať vidí, kde si jiní vedou lépe.

Neplejtváky jsme vždy rozdávali pouze na základě objektivně měřitelných kritérií. Dostávali je zadavatelé, kteří zakázky nerušili, transparentně uveřejňovali, dosahovali vysoké konkurence, nezadávali dokola téže firmě a podobně (viz metodiku). Tento přístup je sice spravedlivý, ale nepřesný. Spoustu jemných detailů nedokáže zachytit, jak sami přiznáváme.

Neplejtvák = "Oscar" pro veřejné zadavatele.

Letošním rokem proto vykročíme do nové éry. Rozhodli jsme se do hodnocení zapracovat subjektivní prvek: názor dodavatelů. Ti vidí na denní bázi, kdo publikuje srozumitelné a smysluplné zadávací dokumentace, kdo poctivě vypořádává dotazy, kdo férově vybírá vítěze.

Obracíme tak pomyslnou kartu - z hodnocených se stávají hodnotitelé. Po zadané zakázce se všech uchazečů ptáme na názor, na kvalitu jejího provedení. Dotazník vypadá přibližně takto:

Příležitost hodnotit zakázku dostanou všichni uchazeči dle profilu zadavatele. Mají možnost hodnotit i anonymně, a hlavně napsat k zakázce konkrétní připomínku či pochvalu. Ty předáme zadavateli.

Nejen hodnocení

Sejde-li se statisticky dostatečné množství odpovědí, stane se průměrná známka součástí samotného hodnocení Zindex. K získání Nepletváka tak bude podmínkou slušné a profesionální chování vůči firmám.

Zadavatelé však získají jeden ještě podstatnější nástroj: získají neveřejný přístup ke komentářům dodavatelů, a tedy konkrétní hmatatelnou zpětnou vazbu, co dělají dobře, a nebo špatně.

Milí dodavatelé!

Až dosud jste mohli hlasovat pouze "nohama", tedy se ucházet/neucházet o zakázku. Dnes díky Zindexu dostáváte možnost úřadům dát jasnou zpětnou vazbu, a třeba je i trochu vychovat. Budeme rádi, když se té možnosti chopíte. Už brzy od nás čekejte e-mail.

Přípravu hodnocení podpořila Rekonstrukce státu, děkujeme!