Dnes jsme vyhlásili nejlepší zadavatele veřejných zakázek za poslední 3 roky: Lesy ČR, Nemocnici Na Homolce, plzeňský hasičský sbor a Státní pozemkový úřad. Ocenit si ale zaslouží i další desítky úřadů a podniků na předních místech žebříčku Zindex: ti všichni optikou řady kritérií utrácejí veřejné peníze s nadstandardní péčí. O jejich zakázky je vysoká konkurence, transparentně uveřejňují, nebojí se doporučených postupů jako hodnocení na kvalitu, elektronické aukce apod. Zkrátka podle měřitelných ukazatelů postupují v souladu s dobrou praxí.

Zindex má pozitivně motivovat - soustředíme se na příklady dobrých zadavatelů, než abychom ukazovali kdo co dělá špatně (ostatně podprůměrný zindex znamená spíš odchylku od zlatého standardu, než nutně nějaké pochybení). Jsme proto rádi, že na stejnou vlnu nastoupily i některé hodnocené úřady a na základě dobrých výsledků Zindexu rozdávají zaměstnancům prémie. Zaslouží si je a je dobře, aby ve veřejném prostoru zazněla pochvala na veřejné zadavatele.

Průběh hodnocení státu i měst

Zindex jsme úřadům, firmám a nemocnicím rozeslali s měsíčním předstihem, dali prostor pro připomínky i opravy některých vad uveřejnění. Komunikovali jsme s více než 80 úřady, dalších až 100 si zjevně opravilo profil zadavatele. Rovněž jsme pokusně rozeslali výsledky i městům a krajům, jako průběžnou zpětnou vazbu, zatím bez ambice je zveřejnit. Veřejný žebříček těchto úřadů připravíme v letošním roce, opět dostanou výsledky s včasným předstihem do datové schránky. Všechny úřady však mají nyní hlavně možnost ovlivnit budoucí podobu Zindexu - formou podnětu odborné komisi.

Novinky v Zindexu

Úplně férové hodnocení zadavatelů stvořit nejde, hodláme se o něj ale i nadále snažit. Letos se proto poprvé sejde odborná komise, která se bude zabývat podněty na změnu metodiky hodnocení - a to i takovými, na které během měsíčního vypořádání není čas. Řadu praktických podnětů jak Zindex dělat lépe už jsme obdrželi, ale oceníme i další - pokud možno do konce března. Pak se nad nimi sejde komise z odborníků z veřejné i soukromé sféry v následujícím složení:

  • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D. (MPSV, ÚOHS)
  • Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (HAVEL & PARTNERS)
  • Mgr. Kateřina Koláčková (OTIDEA a.s.)
  • PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, PhD. (Datlab Institut z.s.)
  • Mgr. Marek Zelenka (Oživení, Statutární město Olomouc)

Komise vyhodnotí, jaké úpravy metodiky jsou vhodné a proveditelné, o jejích závěrech budeme informovat zde na blogu.

Druhou, experimentální, novinkou je zapracování názoru dodavatelů do celkového hodnocení, o kterém jsme psali dříve. V posledních měsících jsme začali rozesílat dotazníky všem uchazečům o zakázky, s prosbou o zhodnocení profesionality jejího průběhu - na jejich základě hodláme do budoucna stavět nový ukazatel. Do aktuálního hodnocení není započítán (ale zobrazujeme výsledky u úřadů, kde jsme už obdrželi dostatek názorů).

Zindex a Kontrola

Není tajemstvím, že Datlab Institut funguje v tandemu s komerční sestrou Datlab s.r.o. - oba subjekty reálně tvoří jeden tým zaměřený na práci s daty o veřejných zakázkách, a to jak na projektech komerčních, tak na projektech neziskových, jako je i Zindex.

Často narážíme na paralelu Zindexu s nástrojem Datlab Kontrola, z jehož výnosů je ostatně i Zindex částečně dotován. Rádi bychom vyjasnili vzájemný přesah obou nástrojů: není významný. Zindex primárně cílí na sběr objektivně porovnatelných ukazatelů dobré praxe, cílem je postrčit zadavatele ke zlepšení procesů, přípravy zakázek, zveřejňování.

Naopak Kontrola je výrazně přísnější a rozsáhlejší - vyhodnocuje možná rizika (obcházení zákona, kartelu dodavatelů, neplatnosti smluv apod.) s cílem dát zadavateli konkrétní podněty na možné právní a ekonomické problémy. I u zadavatelů s výbornými výsledky Zindexu totiž takové případy nacházíme.

Slovo závěrem

Těšíme se na další hodnocení municipalit a za rok opět i státní správy. Věříme, že Zindex alespoň trochu přispěje k pozitivnějšímu vnímání veřejných zakázek a lidí, které je realizují.

Za celý tým Zindex.cz

Jiří Skuhrovec a Tomáš Ducháček